Odzyskiwanie długów

W ciągu ostatnich lat można było odnotować dość duży wzrost dobrobytu. Jednakże jak pokazywały badania polskie gospodarstwa domowe nie mają żadnych oszczędności, a ów dobrobyt jest w znacznej mierze sfinansowany kredytem. Na nieszczęście brak poduszki finansowej stwarza że w obliczu najmniejszych trudności (przykładowo utraty pracy przez jednego z członków rodziny), pojawiają się zaległości w spłatach rat. Problem tyczy się też wszelkich abonamentów i innych opłat stałych.

Odzyskiwanie długów odbywa się na wiele możliwości (sprawdź windykacja). Jeżeli wierzycielem jest bank, firma windykacyjna nie jest potrzebna. Banki ponieważ dysponują bankowym tytułem egzekucyjnym. Inni wierzyciele muszą przejść długą drogę prawną, by ich wierzytelności stały się wymagalne. Dlatego popularne jest sprzedawanie długów wyspecjalizowanym podmiotom, dzięki którym windykacja należności nie jest już problemem pierwotnego wierzyciela.

Dłużnikami są nie tylko użytkownicy niemniej jednak też firmy. W chwili obecnej zatory płatnicze są jedną z największych przeszkód dla rozwoju polskiej gospodarki. Kiedy główny wykonawca nie wywiązuje się ze osobistych zobowiązań, kłopoty ma też cały łańcuch poddostawców. Najłatwiej jest egzekwować dług w firmie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ posiadacz odpowiada swoim prywatnym majątkiem (więcej ściąganie długów). Jednakże spółki w bardzo wielu sytuacjach mogą być jedynie wydmuszkami pozbawionymi majątku. W takiej sytuacji windykacja może być bardzo utrudniona. Ażeby wejść na majątek wspólników i zarządu powinno się przed sądem udowodnić im złą wolę.

Zobacz: windykacja.