Tag Archives: biogazownictwo

Inwestycja w biogaz

Pomysł na własny biznes. Dla wielu osób jest to zagadnienie bardzo pożądany, jednakże zarazem fantastycznie trudny. W dziedzinie energetyki jest nawet szczególnie skomplikowany. Nie wystarczy być wszak sprawnym przedsiębiorcą, który perfekcyjnie zna się na swoim fachu w momencie, w którym chce się wejść na zupełnie nowy, niepewny jeszcze sektor. W porównaniu do energetyki takim w tym momencie sektorem jest wiąż technologia biogazu.

Continue reading

Biogazowa przyjaźń ze środowiskiem

Pomysł na własny biznes. Dla wielu osób jest to temat bardzo pożądany, jednakże zarazem nieprawdopodobnie nieprosty. W dziedzinie energetyki jest nawet w szczególności skomplikowany. Nie wystarczy być wszak sprawnym przedsiębiorcą, który perfekcyjnie zna się na swoim fachu w momencie, w którym preferuje się wejść na całkowicie nowy, niepewny jeszcze sektor. W porównaniu do energetyki takim właśnie sektorem jest wiąż technologia biogazu.

Continue reading

Biogazowa przyjaźń ze środowiskiem

Debata polityczna nad sposobami ochrony środowiska oscyluje przede wszystkim wokół dylematu redukcji emisji dwutlenku węgla do środowiska. Innym punktem rozważań jest w każdej sytuacji wspieranie takich sposobów produkcji energii, które są przyjazne dla środowiska, to znaczy nie wywierają sobą negatywnych skutków dla niego. W związku z tym zleca się zupełnym zespołom badawczym – czy to na uniwersytetach czy profesjonalnych laboratoriach – prace, których skutkiem miałyby być coraz to sprawniejsze systemy dla biogazowni, elektrowni wiatrowych i wielu innych „environment friendly” możliwości na pozyskiwanie energii.

Technika biogazu opiera się na wykorzystywaniu organicznych materiałów. Continue reading